Hamamlar

Gazi Süleyman Paşa Hamamı : Göynük ilçe merkezinde bulunmaktadır. Gazi Süleyman Paşa tarafından, cami ile birlikte yaptırılmıştır( M.1331 – 1335 ). Erkekler ve kadınlar kısmından oluşan çifte bir hamamdır. Her iki bölümde soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bulunmaktadır. Duvarlarda kesme taş, kubbe kasnaklarında moloz taş kullanılmıştır. Üst örtüsü kubbe, dilimli kubbe ve beşik tonozlardan oluşmaktadır. Kubbe geçişleri tromp ve Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. 1950 yılında geçirdiği onarımla kat silmeleri ve cephe taşlarının çoğu yenilenmiştir. Orijinal ebat ve planını koruyan en eski Osmanlı hamamlarından birisidir.

Bolu Yıldırım Bayezit Hamamı ( Orta Hamam ) : Bolu il merkezinde yer almaktadır. Kitabesine göre, H.791 ( 1389 ) yılında Çelebi Bayezit tarafından yaptırılmıştır. Mimarı, Ömer Bin İbrahim’dir. Erkekler ve kadınlar kısmından oluşan çifte bir hamamdır. Moloz taşla inşa edilmiş olan hamam, kubbelerle örtülüdür. Kubbelerde aydınlık feneri ve ışık gözleri bulunmaktadır. Zengin iç süslemelere sahiptir.

Mudurnu Yıldırım Bayezit Hamamı : Mudurnu ilçe merkezinde yer almaktadır. Erkekler kısmı giriş kapısı üzerindeki kitabe ve vakfiye özetine göre; H. 784 ( 1382 ) yılında Şehzade Bayezit tarafından yaptırılmıştır. Mimarı, Ömer Bin İbrahim’dir. Çifte hamam tarzında, moloz taştan inşa edilmiştir. Sade dış görünümüne karşın, içte zengin kubbe geçişlerine sahiptir. Erkekler kısmı soyunmalığı çift kasnaklı kubbesi ve taç kapısı ile dikkat çekmektedir. Büyüklüğü, taç kapısı ve kubbe geçişleriyle erken dönem Osmanlı hamamlarının en orijinal ve güzel örneklerinden birisidir.

Eskiçağa Yıldırım Bayezit Hamamı : Yeniçağa ilçesi, Eskiçağa köyünde yer almaktadır. 791 H. ( 1388 ) yılında Yıldırım Bayezit adına yapılmıştır. Moloz taştan, küçük bir hamamdır. İki bölmeli sıcaklığı bulunmaktadır. Sıcaklığın doğusunda iki halvet hücresi vardır. Bu hücrelerden biri istiridye şeklinde tromplarla geçilen ve tepeye doğru daralan yıldızlardan oluşan kubbesiyle dikkat çekmektedir.

Tabaklar Hamamı : Bolu il merkezinde yer almaktadır. 16. yüzyılda Tavil Mehmed Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kadınlar kısmı çok küçük tutulmuş, çifte bir hamamdır. Ilıklık ve sıcaklığını muhafaza eden hamamın, soyunmalığı yıkılmıştır. Moloz taştan duvarları, silme saçaklarla son bulmaktadır.

Sultan Hamamı : Bolu il merkezinde yer almaktadır. Mimari karakterine göre 16. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Vakıf kayıtlarında Sokullu Mehmed Paşa Vakfı olarak geçmektedir. Erkekler ve kadınlar kısmından oluşan bir hamamdır. İki kısımda soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Soğukluk üzerinde yer alan kule şeklindeki feneri 19. yüzyıla aittir. Bu fenerin altında şadırvan bulunmaktadır.

Aşağı Hamam: Gerede İlçesi, Kitirler Mahallesi, Bolu Caddesinde yer alan hamam 14.yy. sonlarına tarihlendirilmektedir. Moloz taştan inşa edilen hamam; sıcaklık,ılıklık ve soğukluk bölümlerinden oluşmaktadır.